IFS-terapia

 Löytöretkelle Itseesi?

IFS® (Internal Family Systems) -terapia

IFS® on kokemuksellinen ja syvästi vaikuttava psykoterapiamalli, jossa huomioidan ihmisen hyvinvoinnille oleellinen henkinen elementti. Mallissa mielen nähdään koostuvan erilaisista osista, jotka ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Osien syntyperä on tyypillisesti lapsuuden ja nuoruuden tapahtumissa, mutta myös ylisukupolvisissa ja kollektiivisista tapahtumissa. Osien läsnäolon voi tunnistaa erilaisina kehollisina tuntemuksina, kipuina, sisäisenä puheena, tunteina ja ajatuksina. Usein ne ohjaavat elämäämme emmekä ole tietoisia siitä. Emme myöskään pysty tekemään toivomiamme muutoksia (esimerkiksi asioihin suhtautumiseen, tunnereaktioihin ja toimintamalleihin liittyen) niin kauan kuin osat johtavat systeemiamme, sillä monet heistä elävät edelleen siinä ajassa, jolloin haavat ovat syntyneet. Lempeän ja sisäisen systeemin viisautta kunnioittavan työskentelyn tavoitteena on palauttaa tasapaino ja harmonia siten, että systeemin toimintaa johtaa puhdas ytimemme (Itseys). Itseydessä olemisen tuntee mm. rauhallisuutena, selkeytenä, rohkeutena, itsevarmuutena, uteliaisuutena ja myötätuntona. Toisin sanoen koemme olevamme linjassa itsemme ja ympäröivän maailman kanssa. Kuulemalla, mitä osilla on kerrottavaa, ne voivat alkaa antaa tilaa, rentoutua ja luottaa siihen, että pystyt johtamaan systeemiäsi Itseydestä käsin osiesi tarpeet kuullen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että terveytesi ja hyvinvointisi vahvistuvat ja näet kohtaamasi tilanteet selkeästi pystyen toimimaan niissä tietoisesti ja harkitusti erilaisista tunteista huolimatta. Pääset myös matkalle rikkaaseen sisäiseen maailmaasi, jossa kaikki on mahdollista. Ihan kuin saduissa. 

IFS-therapy also in English

Lämpimästi tervetuloa pisimmälle ja tärkeimmälle matkalle, mitä voit tehdä.

Hinnasto 1.1.2024

Psykologiterapia toteutetaan etänä.

Yksittäinen käynti 99 €

3 x 267 (á 89 €), voimassa 3 kk

Hinnat alv 0 %, koska kyseessä on terveydenhuollon palvelu. Palveluista ei ole mahdollista saada Kela-korvausta. 

Ajanvaraukset numerosta 040-139 2584 tai leena.mindwell@gmail.com. 

Peruthan varaamasi ajan viimeistään 24 h ennen tapaamista. Myöhemmin tehdystä peruutuksesta/peruttamattomasta ajasta veloitetaan täysi hinta.


Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajalla on mahdollisuus käyttää myös EU:n verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia asian ratkaisemiseksi.


"The more we access Self and the more we help others to access Self, the more we raise the vibration of the planet. Put another way, your healing helps the planet. When you help others to heal, they heal the planet too. Heal yourself and you heal the world. Heal the world, and you heal yourself."

- Guthrie Sayen-

Luo kotisivut ilmaiseksi!