Lisätietoa

IFS-terapia

IFS® (Internal Family Systems) -terapia

IFS® on kokemuksellinen ja syvästi vaikuttava psykoterapiamalli, jossa huomioidan ihmisen hyvinvoinnille oleellinen henkinen elementti. Mallissa mielen nähdään koostuvan erilaisista osista, jotka ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Osien syntyperä on tyypillisesti lapsuuden ja nuoruuden tapahtumissa, mutta myös ylisukupolvisissa ja kollektiivisista tapahtumissa. Osien läsnäolon voi tunnistaa erilaisina kehollisina tuntemuksina, kipuina, sisäisenä puheena, tunteina ja ajatuksina. Usein ne ohjaavat elämäämme emmekä ole tietoisia siitä. Emme myöskään pysty tekemään toivomiamme muutoksia (esimerkiksi asioihin suhtautumiseen, tunnereaktioihin ja toimintamalleihin liittyen) niin kauan kuin osat johtavat systeemiamme, sillä monet heistä elävät edelleen siinä ajassa, jolloin haavat ovat syntyneet. Lempeän ja sisäisen systeemin viisautta kunnioittavan työskentelyn tavoitteena on palauttaa tasapaino ja harmonia siten, että systeemin toimintaa johtaa puhdas ytimemme (Itseys). Itseydessä olemisen tuntee mm. rauhallisuutena, selkeytenä, rohkeutena, itsevarmuutena, uteliaisuutena ja myötätuntona. Toisin sanoen koemme olevamme linjassa itsemme ja ympäröivän maailman kanssa. Kuulemalla, mitä osilla on kerrottavaa, ne voivat alkaa antaa tilaa, rentoutua ja luottaa siihen, että pystyt johtamaan systeemiäsi Itseydestä käsin osiesi tarpeet kuulleen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että terveytesi ja hyvinvointisi vahvistuvat ja näet kohtaamasi tilanteet selkeästi pystyen toimimaan niissä tietoisesti ja harkitusti erilaisista tunteista huolimatta.

Luo kotisivut ilmaiseksi!